WPROWADZENIE

Netigen Kluzowicz sp. j. ("Firma" lub "My") świadczymy usługi internetowe i usługi w zakresie aplikacji mobilnych, w tym gier i aplikacji, do których linki znajdują się poniżej ("Aplikacje Mobilne"):

Netigen Utilities  https://play.google.com/store/apps/dev?id=4882285065316981984

Netigen https://play.google.com/store/apps/dev?id=6225048255144253010

Netigen Tool https://play.google.com/store/apps/dev?id=8393924255291119513

Netigen Music Tuners https://play.google.com/store/apps/dev?id=7420477601195733723

Real Drums https://play.google.com/store/apps/dev?id=8741035511168472898

Netigen Games https://play.google.com/store/apps/dev?id=9071744231135171838

Netigen Unicorns https://play.google.com/store/apps/dev?id=7501858847402947482

Netigen Entertainment https://play.google.com/store/apps/developer?id=NETIGEN+Entertainment
 iTunes account: https://itunes.apple.com/us/developer/netigen-kluzowicz-sp-j/id892331873?mt=8

NETIGEN Kluzowicz szanuje Państwa prywatność i zobowiązuje się do jej ochrony poprzez przestrzeganie niniejszej Polityki.  Ogólnie rzecz biorąc, przekazując nam dane osobowe, zakładamy, że użytkownik wyraża zgodę na ich gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie w celach określonych w momencie ich gromadzenia od użytkownika lub w inny sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności („Polityka”) wyjaśnia, jakie informacje są gromadzone i jakie są prawa użytkownika. Aby móc korzystać z naszych aplikacji lub gier („Usługi”) oraz aby móc przetwarzać zamówienia i prośby użytkowników, użytkownik musi podać nam pewne dane osobowe. Chcemy jednak, abyście Państwo wiedzieli, jakich informacji potrzebujemy i dlaczego ich potrzebujemy. Uzyskując dostęp do którejkolwiek z Usług Firmy, użytkownik wyraża zgodę na warunki niniejszej Polityki (oraz jej aktualizacji). Wyrażając taką zgodę, upoważniają nas Państwo do gromadzenia i wykorzystywania Państwa informacji w sposób opisany poniżej. W przypadku, gdy użytkownik nie wyraża zgody na niniejszą Politykę (oraz wszelkie zmiany, które mogą być przez nas przyjęte), jedynym środkiem odwoławczym jest zaprzestanie korzystania z naszych Usług.

Uwaga dla mieszkańców Unii Europejskiej W celu zapewnienia zgodności z wymogami Europejskiego Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) dla naszych europejskich konsumentów i użytkowników, niniejsza Polityka Prywatności określa podstawy prawne, w oparciu o które przetwarzamy Państwa dane osobowe i dostarcza innych informacji wymaganych przez RODO.

Uwaga dla mieszkańców Kalifornii Nie sprzedajemy Państwa Danych Osobowych. Jeśli są Państwo mieszkańcami Kalifornii i przetwarzanie Państwa danych osobowych podlega kalifornijskiej ustawie o ochronie prywatności konsumentów (CCPA), mają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, które zebraliśmy na Państwa temat w ciągu ostatnich 12 miesięcy oraz do informacji o naszych praktykach dotyczących danych. Mają Państwo również prawo do żądania usunięcia danych osobowych, które zostały od Państwa zebrane. Możesz skorzystać ze swoich praw na mocy CCPA, składając wniosek na stronie mobile@netigen.pl.

 1. JAKIE DANE OSOBOWE GROMADZIMY? „Dane osobowe” to informacje, które mogą być wykorzystane do zidentyfikowania użytkownika, bezpośrednio lub pośrednio, samodzielnie lub łącznie z innymi informacjami. Może to obejmować takie elementy, jak identyfikatory urządzeń, niektóre pliki cookie i identyfikatory sieci, a także lokalizację. Może to obejmować takie elementy, jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, identyfikatory urządzenia, niektóre pliki cookie i identyfikatory sieci, a także lokalizację. Uzyskujemy dostęp do informacji geolokalizacyjnych z urządzenia mobilnego użytkownika, aby ułatwić nam udostępnianie informacji o miejscu jego pobytu na świecie, podawanie lokalizacji wpisów i treści oraz wyświetlanie lokalnych działań i treści w oparciu o aktualną lokalizację użytkownika. Można kontrolować zbieranie informacji geolokalizacyjnych za pomocą urządzenia. Netigen Kluzowicz sp.j. gromadzi, wykorzystuje, ujawnia i przetwarza dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności, w tym w celu obsługi i doskonalenia Usług oraz swojej działalności, dla celów związanych z reklamą, marketingiem (jak dalej opisano w niniejszej Polityce Prywatności), jak również alokacją (np. pomiar wydajności reklam), analizą i badaniami. Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się do danych o użytkowniku, jego urządzeniach i interakcji z naszymi Usługami. NETIGEN Kluzowicz sp. j. i jej partnerzy zbierają również dane do oceny ogólnych informacji na temat korzystania z produktów, takich jak liczba odwiedzających nasze strony i usługi oraz które sekcje strony lub usługi są popularne. Używamy tych danych również do dostarczania użytkownikom reklam istotnych z punktu widzenia kontekstu, aby uniemożliwić użytkownikom wielokrotne oglądanie tej samej reklamy oraz aby umożliwić użytkownikom spersonalizowanie ich doświadczeń na stronie lub w serwisie (na przykład, aby zapisać wysoki wynik w grze). NETIGEN Kluzowicz sp. j. i jej partnerzy mogą również korzystać z plików cookie, pikseli, identyfikatorów sprzętowych, identyfikatorów systemu operacyjnego i identyfikatorów zestawu oprogramowania w celu zarządzania i pomiaru skuteczności reklamy. Możemy tworzyć niezidentyfikowane lub anonimowe dane z danych osobowych, wyłączając z nich składniki danych (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail lub identyfikator umożliwiający śledzenie danych), które umożliwiają identyfikację użytkownika, poprzez zatajenie lub w inny sposób. Korzystanie przez nas z anonimowych i niezidentyfikowanych danych nie podlega niniejszej Polityce Prywatności.

 2. W JAKI SPOSÓB GROMADZIMY I WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE? Gromadzimy Państwa dane osobowe na wiele sposobów i w różnych celach, między innymi: Podczas rejestracji konta lub interakcji z naszymi Usługami. Gromadzimy dane osobowe podczas korzystania z naszych Usług lub interakcji z nimi, w tym podczas rejestracji w naszym serwisie. Te dane osobowe mogą obejmować imię i nazwisko, adres, numer telefonu, nazwę użytkownika i hasło, adres e-mail, datę urodzenia, zdjęcie i dane lokalizacji. „Dane dotyczące lokalizacji” oznaczają albo przybliżoną lokalizację, albo, za zgodą użytkownika, dokładną lokalizację. Używamy tych danych do utworzenia konta użytkownika, umożliwienia mu aktywności w ramach naszych Usług oraz do ogólnego świadczenia usług, w tym do rozwijania, ulepszania i udoskonalania naszych Usług i doświadczeń użytkownika. Dane te wykorzystujemy również do celów wewnętrznych związanych z określonymi badaniami, analizą, innowacjami, testami, komunikacją z klientami.

Kiedy użytkownik kontaktuje się z nami lub rejestruje się w materiałach promocyjnych. Gromadzimy dane osobowe, gdy użytkownik komunikuje się z nami lub rejestruje się w celu otrzymywania materiałów promocyjnych lub informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, powiadomień typu „push” lub wiadomości tekstowych - w tym adresu e-mail itp. Jeśli Użytkownik wyraża zgodę na takie wiadomości, możemy wykorzystywać jego Dane Osobowe i inne informacje do komunikowania się z nim o produktach Netigen lub Usługach, które zakupił lub z których korzystał; dostarczać mu wiadomości promocyjne i spersonalizowane reklamy; powiadamiać go o innych produktach; powiadamiać go o Usługach, które naszym zdaniem mogą być dla niego interesujące; oraz, w innych celach marketingowych.

Kiedy użytkownik korzysta z naszych społeczności internetowych lub reklam. Możemy gromadzić Państwa dane osobowe, gdy korzystają Państwo z naszych społeczności internetowych. Dotyczy to również klikania na reklamy, interakcji z naszymi stronami w mediach społecznościowych, przesyłania treści, pozostawiania recenzji lub wprowadzania informacji w inny sposób w polach komentarza.

Kiedy użytkownik łączy się z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Użytkownik może włączyć, zalogować się lub zarejestrować się w Usługach za pośrednictwem różnych mediów społecznościowych lub usług sieci społecznościowych, takich jak Facebook, Google+ lub Twitter („Serwis społecznościowy” lub „SNS”). Podczas łączenia się za pomocą kont SNS, możemy zbierać dane osobowe, które zostały dostarczone do tego SNS. Na przykład podczas logowania się za pomocą danych uwierzytelniających z Facebooka, za zgodą użytkownika, możemy gromadzić dane osobowe z jego profilu na Facebooku, które są dopuszczalne w warunkach korzystania z Facebooka - takie jak adres e-mail, zdjęcie profilowe i lista znajomych. Używamy tych danych do dostarczania, ulepszania i personalizowania Usług (np. w celu ułatwienia łączenia się z użytkownikiem lub sugerowania znajomych w ramach Usług). Jeśli nie chcą Państwo podawać nam tych danych, należy dostosować ustawienia prywatności na swoim koncie SNS.

Podczas wykorzystywania i/lub gromadzenia plików cookie, identyfikatorów urządzeń, lokalizacji i innych technologii śledzenia.
Możemy gromadzić pewne dane osobowe przy użyciu plików cookie i innych technologii, takich jak sygnały nawigacyjne (web beacons), identyfikatory urządzeń, identyfikatory reklamowe, geolokalizacja, przechowywanie lokalne HTML5, pliki cookie Flash i adresy IP. W szczególności używamy plików cookie przeglądarki do różnych celów, w tym plików cookie, które są ściśle niezbędne do działania i plików cookie, które są wykorzystywane do personalizacji, wydajności/analizy i reklamy.

Gdy spełniamy wymagania lub obowiązki prawne, egzekwowanie prawa i dla celów bezpieczeństwa publicznego. Możemy wykorzystywać Dane osobowe w celu przestrzegania praw, przepisów, nakazów sądowych lub innych zobowiązań prawnych lub w celu pomocy w dochodzeniu, w celu ochrony i obrony naszych praw i własności lub praw i bezpieczeństwa Zewnętrznych Dostawców, w celu egzekwowania naszych Warunków Użytkowania, niniejszej Polityki Prywatności lub umów ze stronami trzecimi, lub w celu zapobiegania przestępczości.

 1. KIEDY UJAWNIAMY DANE OSOBOWE Nie będziemy udostępniać żadnych danych osobowych, które zostały zebrane od lub dotyczących użytkownika, z wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej:

Innym użytkownikom/zarejestrowanym użytkownikom w aplikacjach Netigen Innym użytkownikom w kontekście konkretnych usług, które mają charakter społecznościowy. W takich przypadkach domyślnie ujawniamy dane społecznościowe, ponieważ świadczona usługa stanowi element interakcji społecznej.

W celach reklamowych i markteingowych Partnerom reklamowym i marketingowym w celach reklamowych i marketingowych w imieniu Netigen i na rzecz Zewnętrznych Dostawców. Przed udostępnieniem jakichkolwiek informacji naszym partnerom reklamowym dla celów reklamy opartej na zainteresowaniach, zawsze będziemy pytać o zgodę.

Nasi Partnerzy: MoPub, którego Politykę Prywatności można znaleźć tutaj. Google Ad Mob - link do ich Polityki Prywatności jest tutaj. IronSource - tutaj Unity Ad - tutaj Ponadto, za zgodą użytkownika, możemy udostępnić dokładne dane dotyczące lokalizacji użytkownika stronom trzecim w celu personalizacji na platformie i poza nią oraz w celach marketingowych i reklamowych.

W celu uzyskania pewnych danych analitycznych i usprawnień Stosujemy pewne rozwiązania analityczne, np. w celu poprawy jakości usług.

Dla celów zgodności z prawem, egzekwowania prawa i bezpieczeństwa publicznego Organom egzekwującym prawo, jednostkom rządowym i regulacyjnym celu przestrzegania praw, przepisów, nakazów sądowych lub innych zobowiązań prawnych lub w celu pomocy w dochodzeniu, w celu ochrony i obrony naszych praw i własności lub praw i bezpieczeństwa Zewnętrznych Dostawców, w celu egzekwowania naszych Warunków Użytkowania, niniejszej Polityki Prywatności lub umów ze stronami trzecimi, lub w celu zapobiegania przestępczości.

Sprzedawcom, konsultantom i innym usługodawcom. Możemy udostępniać dane użytkownika zewnętrznym dostawcom, usługodawcom, kontrahentom lub agentom, którzy świadczą usługi dla nas lub w naszym imieniu i wymagają dostępu do takich informacji w celu wykonania tej czynności. Przykłady obejmują: przetwarzanie płatności, analizę danych, dostarczanie poczty elektronicznej, usługi hostingowe, obsługę klienta i działania marketingowe. Możemy zezwolić wybranym osobom trzecim na korzystanie z technologii śledzenia na Aplikacjach, co umożliwi im zbieranie danych o tym, jak użytkownik korzysta z Aplikacji w danym czasie. Informacje te mogą być wykorzystywane m.in. do analizy i śledzenia danych, określania popularności pewnych treści i lepszego zrozumienia aktywności w sieci. O ile nie zostało to opisane w niniejszej Polityce, nie udostępniamy, nie sprzedajemy, nie wypożyczamy ani nie wymieniamy się żadnymi informacjami o użytkowniku ze stronami trzecimi w celach promocyjnych.

 1. PRAWA UŻYTKOWNIKA I ZARZĄDZANIE DANYMI OSOBOWYMI W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo do: żądania od firmy dostępu do Państwa danych osobowych, żądania od firmy poprawienia Państwa danych osobowych, żądania od firmy usunięcia Państwa danych osobowych, żądania od firmy ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, przeniesienia Państwa danych osobowych, wniesienia skargi do Organu nadzorczego. Dane osobowe użytkownika będą przechowywane tak długo, jak długo użytkownik prowadzi konto lub w inny sposób jest to konieczne do świadczenia Usług. Będziemy również przechowywać Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów i egzekwowania umów. W przypadku, gdy nie będziemy już musieli przetwarzać Państwa danych osobowych w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności, usuniemy Państwa dane osobowe z naszych systemów. Tam, gdzie jest to dopuszczalne, na Państwa życzenie usuniemy również Państwa dane osobowe. Oferujemy możliwość skorygowania, uaktualnienia lub usunięcia zebranych informacji, kontaktując się z nami za pośrednictwem naszego adresu e-mail mobile@netigen.pl.

 2. OSOBY TRZECIE Należy pamiętać, że niniejsza Polityka Prywatności nie ma zastosowania do praktyk stosowanych przez firmy, których nie jesteśmy właścicielami ani nie kontrolujemy, ani do osób, których nie zatrudniamy ani nie zarządzamy. Możemy zezwolić użytkownikowi na rejestrację i płacenie za produkty i usługi stron trzecich lub w inny sposób nawiązać kontakt z inną stroną internetową, aplikacją mobilną lub lokalizacją w Internecie („Strony internetowe Zewnętrznych Dostawców”) za pośrednictwem naszych Usług, a także możemy gromadzić dane osobowe, które użytkownik udostępnia stronom internetowym Zewnętrznych Dostawców za pośrednictwem naszych Usług. Możemy udostępniać dane dotyczące użytkowania osobom trzecim w celach opisanych powyżej. Należy pamiętać, że w przypadku korzystania z naszych Usług za pośrednictwem sieci społecznościowej, platformy lub dostawcy aplikacji („Usługa Zewnętrznych Dostawców”) (np. iTunes, Google Play, Analytics itp.), wszelkie działania prowadzone przez takich zewnętrznych dostawców poza Usługami NETIGEN Kluzowicz sp. j. podlegają polityce tej Usługi Zewnętrznych Dostawców. Uważamy, że najlepszą praktyką jest zapoznanie się z polityką prywatności każdej strony internetowej, z której Państwo korzystają (jak również z polityką prywatności wszystkich partnerów, z którymi możemy współpracować, w tym reklamodawców), aby być świadomym konsumentem i w pełni zrozumieć, w jaki sposób przetwarzane są Państwa dane osobowe.

Korzystamy z usług Zewnętrznych Dostawców, które będą miały ograniczony dostęp do Państwa danych osobowych, aby korzystać z nich w określonych celach. Cele te mogą obejmować przetwarzanie kart kredytowych, dostarczanie nagród, pomoc marketingową, obsługę klienta i analizę danych. Zewnętrzni Dostawcy, z którymi zawarliśmy umowy w tym celu, będą upoważnieni do wykorzystywania Państwa danych osobowych wyłącznie w celach, w których dana firma była zaangażowana. Ponadto, informacje nieosobowe w formie zbiorczej, anonimowej mogą być udostępniane osobom trzecim, które pomagają nam w naszych wewnętrznych działaniach, takich jak administracja, analiza, badania i optymalizacja. Przestrzegamy ogólnie przyjętych standardów branżowych i utrzymujemy rozsądne zabezpieczenia, aby zapewnić bezpieczeństwo, integralność i prywatność informacji będących w naszym posiadaniu. Linki do innych stron internetowych Nasze Usługi mogą zawierać odnośniki lub w inny sposób zapewniać dostęp do Stron internetowych Zewnętrznych Dostawców. Linki te udostępniamy tylko dla Państwa wygody. Nie mamy żadnej kontroli, nie przeglądamy i nie ponosimy odpowiedzialności za Strony Internetowe Zewnętrznych Dostawców, ich zawartość ani jakiekolwiek towary lub usługi dostępne za pośrednictwem Stron Internetowych Zewnętrznych Dostawców. Nasza Polityka Prywatności nie ma zastosowania do Stron Internetowych Zewnętrznych Dostawców, a wszelkie dane podawane przez użytkownika na Stronach Internetowych Zewnętrznych Dostawców, użytkownik podaje na własne ryzyko. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności stron internetowych Zewnętrznych Dostawców, z którymi użytkownik wchodzi w interakcję.

 3. ZAKUPY W APLIKACJI Nasze Aplikacje umożliwiają zakupy. Nie realizujemy płatności za zakupy w aplikacji ani nie mamy dostępu do danych karty kredytowej. Transakcje płatności za zakupy w aplikacji są realizowane za pośrednictwem sklepu Google Play poprzez Państwa konto. Wszystkie operacje po zakupie są kontrolowane przez sklep Google Play i podlegają określonym warunkom jego działania. Jeśli użytkownik nie jest zadowolony z pobrania naszej aplikacji do realizacji płatności, ma 24 godziny (od momentu płatności) na przesłanie nam informacji na nasz adres e-mail: mobile@netigen.pl o problemach z aplikacją i żądaniach zwrotu pieniędzy. Zwrócimy pieniądze tylko wtedy, gdy zakup w aplikacji nie będzie działał. Po upływie 24 godzin, Netigen nie zwraca pieniędzy.

 4. JAK CHRONIMY INFORMACJE O UŻYTKOWNIKACH? Wdrażamy odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne w celu ochrony przed nieautoryzowanym lub bezprawnym przetwarzaniem danych osobowych oraz przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że nie możemy w pełni wyeliminować zagrożeń bezpieczeństwa związanych z przechowywaniem i przesyłaniem danych osobowych.
Nie przechowujemy informacji o kartach kredytowych użytkownika. W celu przetwarzania płatności kartą kredytową, będziemy korzystać z usługi bezpiecznego, zewnętrznego procesora kart kredytowych.

 5. JAK CHRONIMY PRYWATNOŚĆ DZIECI? Niniejsza polityka została opracowana zgodnie z ustawą o ochronie prywatności dzieci w Internecie ("COPPA").  Federalna Komisja Handlu, amerykańska agencja ochrony konsumentów, egzekwuje przepisy COPPA, które określają, co operatorzy usług internetowych muszą robić, aby chronić prywatność i bezpieczeństwo dzieci w Internecie. Netigen Kluzowicz sp. j. nie gromadzi świadomie danych osobowych od dzieci poniżej 13 roku życia. Jeżeli dowiemy się, że nieumyślnie zebraliśmy dane osobowe od dzieci poniżej 13 roku życia, NETIGEN Kluzowicz sp. j. podejmie odpowiednie kroki w celu niezwłocznego usunięcia takich danych osobowych z naszej bazy danych.

Netigen Kluzowicz sp. j. nie kieruje żadnych reklam opartych na zainteresowaniach do dzieci poniżej 13 roku życia.  Wszystkie wyświetlane reklamy są odpowiednie dla dzieci i pochodzą z certyfikowanych sieci reklamowych Google Play. Jeśli jesteś rodzicem dziecka poniżej 13 roku życia i uważasz, że Twoje dziecko przekazało nam dane osobowe, skontaktuj się z nami pod adresem mobile@netigen.pl, a my usuniemy te informacje z naszego systemu. NETIGEN Kluzowicz sp. j. i jej partnerzy zbierają od dzieci dane uniemożliwiające identyfikację osoby. Obejmuje to na przykład identyfikator urządzenia mobilnego, częstotliwość, z jaką dziecko odwiedza nasze aplikacje, informacje dotyczące dostawcy usług mobilnych lub gromadzenie danych geolokalizacyjnych opartych na IP w celu zapewnienia zgodności produktu, usługi lub obsługiwanych funkcji z obowiązującymi przepisami prawa danego kraju. Informacje te są zbierane w celu zwiększenia atrakcyjności i użyteczności aplikacji dla dzieci. Informacje te mogą być gromadzone przez NETIGEN Kluzowicz sp. j. lub przez osobę trzecią. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do własnych celów, aby: zapewnić dzieciom dostęp do aktywności w naszych aplikacjach opracować treści aplikacji Netigen analizować funkcjonowanie aplikacji

 1. ZMIANA POLITYKI Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie. W przypadku dokonania przez nas istotnych zmian w niniejszej Polityce, polityka ta zostanie ponownie umieszczona w sekcji „Prywatność” naszych Stron internetowych/aplikacji z datą dokonania takich zmian wskazaną na górze strony. Dlatego prosimy o okresowe zapoznawanie się z niniejszą Polityką Prywatności, aby mieć świadomość, kiedy wprowadzane są jakiekolwiek zmiany w niniejszej Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie z witryn/aplikacji po takiej zmianie oznacza akceptację każdej takiej zmiany (zmian), a jeżeli Użytkownik nie akceptuje żadnych zmian, może zrezygnować z korzystania z tych witryn/aplikacji lub zrezygnować z nich wysyłając nam odpowiednie powiadomienie.

 2. PLIKI COOKIE  Plik cookie to niewielka ilość danych, która często zawiera unikalny identyfikator, który jest wysyłany do komputera lub urządzenia przenośnego (zwanego tutaj „urządzeniem”) przeglądarki z serwera strony internetowej i jest przechowywany na twardym dysku Państwa urządzenia. Każda strona internetowa lub zewnętrzny dostawca usług używany przez stronę internetową może wysyłać własne pliki cookie do przeglądarki, jeśli preferencje przeglądarki na to pozwalają, ale (w celu ochrony prywatności) przeglądarka zezwala tylko na stronie internetowej lub zewnętrznego dostawcy usług, aby uzyskać dostęp do plików cookie, które zostały już wysłane do użytkownika, a nie pliki cookie wysłane do użytkownika przez inne strony lub innych zewnętrznych dostawców usług. Plik cookie będzie zawierał pewne anonimowe informacje, takie jak niepowtarzalny identyfikator i nazwa strony oraz kilka cyfr i numerów. Pozwala on stronie internetowej zapamiętać takie rzeczy jak preferencje użytkownika.
  Co robią pliki cookie? Pliki cookie zapisują informacje o Państwa preferencjach online i pozwalają nam na dostosowanie stron do Państwa zainteresowań. Informacje dostarczane przez pliki cookie mogą pomóc nam w analizie korzystania z naszych stron internetowych i pomóc nam w zapewnieniu użytkownikom lepszych doświadczeń. Na przykład, użytkownik może zdecydować się na personalizację zawartości strony internetowej, aby zobaczyć najnowsze wiadomości i pogodę dla swojego regionu. W tym celu na urządzeniu użytkownika umieszczany jest plik cookie, który zapamiętuje jego miejsce zamieszkania, dzięki czemu dostarczamy informacje, które zostały przez niego zamówione. Jest to doskonały przykład na to, jak pliki cookie są wykorzystywane do poprawy komfortu korzystania z witryny internetowej.
  Jak używamy plików cookie? Pliki cookie umożliwiają nam identyfikację Państwa urządzenia lub Państwa po zalogowaniu się. Używamy plików cookie, które są niezbędne, aby umożliwić Państwu poruszanie się po stronach internetowych lub zapewnić pewne podstawowe funkcje. Używamy plików cookie w celu zwiększenia funkcjonalności strony internetowej, na przykład poprzez zapisywanie preferencji użytkownika. Używamy również plików cookie, aby pomóc nam poprawić wydajność naszych stron internetowych i zapewnić użytkownikom lepszą obsługę.
Zazwyczaj używamy plików cookie do dostarczania następujących usług na wszystkich stronach naszych witryn:

 • Aby umożliwić nam rozpoznanie urządzenia, nie trzeba podawać tych samych informacji wielokrotnie;
 • Aby rozpoznać, że być może użytkownik zwrócił się do nas z prośbą o zapamiętanie nazwy użytkownika i hasła, dzięki czemu nie ma potrzeby wprowadzania swoich danych za każdym razem, gdy odwiedza stronę;
 • Aby rejestrować to, co ludzie lubią, a czego nie lubią na stronie i popularność różnych elementów witryny, tak abyśmy mogli zapewnić, że działa prawidłowo w punktach o wysokim stopniu wykorzystania.
 1. DANE KONTAKTOWE Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub prośby dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, mogą Państwo skontaktować się z nami korzystając z poniższych informacji: E-mail: mobile@netigen.pl Adres korespondencyjny: Netigen Kluzowicz sp.j., ul. Dobrego Pasterza 19A/U3, 31-416 Kraków.